Gigasport MČR na dlouhé trati


Rozpis závodu ke stažení a pro tisklogo ČSOB

Rozpis

GIGASPORT MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORIENTAČNÍM BĚHU NA DLOUHÉ TRATI,

VETERANIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V ORIENTAČNÍM BĚHU NA DLOUHÉ TRATI,

SOUTĚŽÍ ČESKÉHO POHÁRU VETERÁNŮ,

ZÁVODU OBLASTI VYSOČINA (6. ZÁVOD) NA KLASICKÉ TRATI,

SYSTÉMU RANKING HSH S KOEFICIENTEM 1.08 A 1.00.


Pohled na Devět Skal, 836 m.n.m
Erb Města svratka Logo kraje Vysočina

Svratka, 25. dubna 2009


Společné informace o závodě


DATUM

25. dubna 2009 (sobota)

POŘADATELSKÝ ORGÁN

Český svaz orientačního běhu

POŘADATELSKÝ SUBJEKT

SK Chrast, oddíl orientačního běhu

CENTRUM

Svratka (louka za obcí)

VZDÁLENOSTI

parkoviště (autobusy) – centrum: do 500 m

parkoviště (auta) – centrum: do 200 m

centrum závodu = cíl

PREZENTACE

V sobotu na shromaždišti od 8:00 do 9:15.

START

00 = 10:00 hod, intervalový

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být použit vícekrát

ČASY VÍTĚZŮ

Dle platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

FUNKCIONÁŘI

ředitel: Jaroslav Matras

hlavní rozhodčí: Tomáš Matras, R1

stavitel tratí: Josef Vítek, R2

ÚHRADY VKLADŮ A POPLATKŮ

zasílejte na účet číslo 650 749 531 / 0100 u Komerční banky, Chrast, majitel účtu Jaroslav Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast. U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 25xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.

Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatelé zajišťují z pátku 24. 4. na sobotu 25. 4. Tělocvična ZŠ Svratka = 60,– Kč / noc (nutné mít přezuvky!!!) Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou (přes přihlašovací systém OB Haná) a uhradit obdobně jako vklady. Podrobnější informace o ubytování jsou uvedeny na www stránce závodu.

PARKOVNÉ

Osobní auta = 10,– Kč / den.

Autobus = 30,– Kč /den.

Parkovné se platí při vjezdu na parkoviště, dbejte pokynů pořadatelů.

STRAVOVÁNÍ

V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

INFORMACE

Na stránce závodu

Tomáš Matras – mobil: 604 483 897, e-mail: tomas.matras@seznam.cz

Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 50,– Kč.

UPOZORNĚNÍ

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu (Jaroslav Matras).

TERÉN

Klasický vysočinský terén (lokalita Žďárské vrchy), mírně svažitý, dobře průběžný, časté meliorace. V SV části svah s větší koncentrací kamenů a kamenných polí. Řada prostorových detailů, množství světlin, místy hustá síť komunikací . Závodní prostor se nachází v nadmořské výšce 630 – 740 m.n.m. Prostor pokrývají staré mapy Řasnička (1993), Cínová cesta (2000), Zkamenělý zámek (2000)

UKÁZKA TERÉNU

náhledy části mapy

M ČR na dlouhé trati


MAPA

ŘASNIČKA - VÝCHOD, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2009,

ŘASNIČKA - ZÁPAD, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2009,

použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Mareček, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena

VZDÁLENOSTI

cíl – start: 0 m

ZPŮSOB STARTU

intervalový

KATEGORIE

D18, D20, D21, H18, H20, H21

PRÁVO STARTU

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou v kategoriích D18, D20, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A nebo B (držitelé soutěžní licence E, R, A pouze ročníku narození 1993 a starší, držitelé soutěžní licence B pouze ročníku narození 1992 a starší); v kategoriích H a D21 držiteli soutěžní licence E nebo R ke dni 31. 3. 2009 nebo jsou umístěni v Rankingu k 31. 3. 2009 do 300. místa. Žádost oddílu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.3.3) nutno adresovat soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 19. 3. 2009; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu.

PŘIHLÁŠKY

do 10. dubna 2009 (datum odeslání) o preferujeme přes přihlašovací systém OB Haná: http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?&idKalendar=706 o na adresu: Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 CHRAST o výjimečně emailem v povinném formátu ČSOB na email: tomas.matras@seznam.cz Přihláška je přijata v okamžiku, když se objeví v seznamu přihlášených přihlašovacího systému OB Haná (v případě opožděného zaslání přihlášky je automaticky účtováno zvýšené (+50%) a dále pak dodatečné startovné (+100%)), v případě, že posíláte přihlášku emailem, je přijata po obdržení potvrzení zprávy o přijetí. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele!

VKLAD

200,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možnostípořadatele.

ZPŮSOB ZÁVODU

Mistrovský závod bude mít intervalový start, startovní listina bude včas zveřejněna na internetových stránkách závodu. V závodě bude využit systém okruhů s výměnou mapy a průběhem centrem závodu. V jednotlivých kategoriích se bude startovat střídavě na okruhy závodní trati. Dále budou na trati použity další rozdělovací metody. Před startem závodu obdrží závodníci pouze popisy všech kontrol mistrovského závodu a parametry svých tratí. Sledy s popisy kontrol budou až na mapě.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB, Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2009.

Veteraniáda na dlouhé trati


MAPA

ŘASNIČKA - VÝCHOD, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2009,

ŘASNIČKA - ZÁPAD, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2009,

použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Mareček, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena

VZDÁLENOSTI

cíl – start: do 1 500 m

ZPŮSOB STARTU

intervalový

KATEGORIE

D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 a H75.

PŘIHLÁŠKY

do 10. dubna 2009 (datum odeslání) o preferujeme přes přihlašovací systém OB Haná: http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?&idKalendar=706 o na adresu: Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 CHRAST o výjimečně emailem v povinném formátu ČSOB na email: tomas.matras@seznam.cz Přihláška je přijata v okamžiku, když se objeví v seznamu přihlášených přihlašovacího systému OB Haná (v případě opožděného zaslání přihlášky je automaticky účtováno zvýšené (+50%) a dále pak dodatečné startovné (+100%)), v případě, že posíláte přihlášku emailem, je přijata po obdržení potvrzení zprávy o přijetí. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele!

VKLAD

200,– Kč. Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možnostípořadatele.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB, Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2009.

Informace o oblastním závodě na klasické trati


MAPA

ŘASNIČKA - VÝCHOD, 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2009,

použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Mareček, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena

VZDÁLENOSTI

cíl – start: do 1 500 m

ZPŮSOB STARTU

intervalový

KATEGORIE

P (kategorie pro veřejnost), HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C, D16C, H16C, D18C, H18C, D21C, D21D, H21C, H21D, D35C, H35C, D40C, H40C, D45C, H45C, D50C, H50C, D55C, H55C,

PŘIHLÁŠKY

do 18. dubna 2009 (datum odeslání) – tento pozdější termín je pouze u přihlášek na oblastní závod o preferujeme přes přihlašovací systém OB Haná: http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?&idKalendar=706 o na adresu: Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 CHRAST o výjimečně emailem v povinném formátu ČSOB na email: tomas.matras@seznam.cz Přihláška je přijata v okamžiku, když se objeví v seznamu přihlášených přihlašovacího systému OB Haná (v případě opožděného zaslání přihlášky je automaticky účtováno zvýšené (+50%) a dále pak dodatečné startovné (+100%)), v případě, že posíláte přihlášku emailem, je přijata po obdržení potvrzení zprávy o přijetí. Pozdní přihlášky jsou přijímány jen dle možností pořadatele!

VKLADY

P, HDR, D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C = 30,– Kč

D16C, H16C, ..., D55C, H55C, H60C, H65C = 50,– Kč

Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad (mimo P a HDR). Poznámka: Z důvodů kompatibility oblastních soutěží budou mít kategorie 35 a 40; 45 a 50; 55, 60 a 65 stejné tratě

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Prostor závodu a mapa centra závodu


Mapa prostoru zavodu

Sponzoři a partneři závodu


Loga sponzorů a partnerů závodu

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 22.2. 2009.


...