Český pohár štafet. Česká liga klubů

POKYNY>> Mapka - organizace shromaždiště

>> Mapka - organizace předávky

Pokyny

Pokyny

 

4. kolo Českého poháru štafet, 4. kolo České ligy klubů, veřejný závod

Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti Vysočina

Smrček, 25. května 2008

 

Pořádající orgán        Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt      Oddíl OB SK Chrast

Datum                        Neděle 25.5.2008

Centrum                      Louka mezi obcemi Smrček a Studená Voda (10 km JV od Chrudimi) – bude značeno – doporučujeme oddílové stany !!

Příjezd                         Bude vyznačen příjezd na silnici z Chrudimi do Chrasti a dále bezprostředně před odbočkou na příjezdu od Hlinska, Skutče nebo Miřetic.

Parkování                   auta – v centru závodu na louce (parkovné 10,- Kč), autobusy – vyloží závodníky v místě shromaždiště a odjedou parkovat na pořadatelem určené místo - obec Smrček (parkovné neplatí). Dbejte důsledně  pokynů pořadatelů!!!

Prezentace                  V sobotu dopoledne v centru závodu LPU-štafety: 9:00 - 10:30 hod

V sobotu odpoledne v centru závodu LPU-sprint: 15:00 - 16:00 hod

V neděli v centru závodu: 8:00 – 8:45 (pouze výjimečné změny v soupiskách)

Odevzdávání soupisek          Soupisky včetně čísel SI čipů musí být odevzdány do soboty 24 5.2008 do 20 hodin. Preferujeme vyplněním v přihlašovacím systému OB Haná nebo zaslat mailem na adresu tomas.matras(zavináč)seznam.cz . Možno též odevzdat v papírové podobě u prezentace nejlépe v sobotu (nejpozději však do neděle 8:45) – po tomto čase již nebudou přijímány žádné soupisky !!!!

Kategorie                   Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21

                                    Veřejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140

Štafety běží jako tříčlenné. U kategorií D, H 105, D, H140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věr 35 let.

Startovní čísla            Startovní čísla zůstávají závodníkům po sobotním závodě Českého poháru štafet (LPU) stejná – ponechávají si je, závodníci si sami ručí za případnou ztrátu a za využití správného čísla, po skončení závodu budou vybírána v cíli (štafety, které poběží pouze v neděli obdrží startovní čísla na prezentaci v neděli)

Start                           00 = 9:30 hod, ve vlnách

Startovní vlny            00 – H21

                                   05 – D21, D105

                                   10 – D18, H105

                                   15 – H18, H140, H165  

                                   20 – D14, H 14, D140

Průběh závodu a způsob předávky   Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam jsou povinni dostavit se 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si při vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace (200 m).

 Všichni závodníci probíhají povinným úsekem z kontroly číslo 198 na kontrolu 199 (označen červenými fáborky). Kontrola 199 je divácká a je umístěna na louce u sloupu el.vedení, po jejím oražení pokračují závodníci do závěrečné části tratě (cca 3 - 10 minut – podle kategorie). Po naražení sběrné kontroly běží koridorem, kde nejprve odhazují mapu. Závodníci na 1. a 2. úseku běží v pravém koridoru, nejprve orazí cílovou jednotku a poté předávají dotekem štafetu. Odbíhající závodník na 2. a 3. úseku si samoobslužně odebírá mapu ve vyznačeném prostoru. Dobíhající závodník 3. úseku běží do cíle v levém koridoru a razí cílovou kontrolu. O pořadí štafety rozhoduje průběh cílovou čárou (cílový rozhodčí), závodníci jsou pak povinni orazit cílovou jednotku v pořadí, v jakém přiběhli. Ukázka předávky bude provedena v 9:15 hod.

Cíl                               rozhoduje pořadí na cílové čáře

Mapa                          VELKÁ STRAKA - 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2008, autor: Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Tratě

Kategorie

Délka

Převýšení

Počet kontrol

Divácká kontrola -> cíl

Start

H14

4,1 - 4,5

85

13

5 - 10 min

20

H18

6,0 - 6,5

100

20

4 - 8 min

15

H21

8,3 - 8,9

125

25

5 - 10 min

0

H105

6,3 - 6,6

100

22

4 - 7 min

10

H140

4,0 - 4,3

70

12

3 - 5 mim

15

H165

3,4 - 3,6

55

13

3 - 5 mim

15

D14

3,8 - 4,0

70

12

5 - 10 min

20

D18

5,0 - 5,5

90

16

5 - 10 min

10

D21

6,2 - 6,7

90

19

4 - 7 min

5

D105

4,4 - 4,7

80

16

3 - 5 mim

5

D140

3,4 - 3,6

60

12

3 - 5 mim

20

 

 

Terén                          Dobře průběžný, mírně zvlněný terén, hustější síť komunikací, místy kameny a skalky, prostorové detaily, zajímavé terénní tvary a hustníky. Prostor se nachází v nadmořské výšce 310 – 390 m.

Popisy kontrol            pouze na mapách

Systém ražení               Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

                           !!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9!!!   

                                    Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka. Cíl se razí za cílovou čárou.

Předpokládané časy   Podle SŘ soutěží ČSOB v OB.

Časový limit               štafety 240 minut pro všechny kategorie

Vyhlášení vítězů         Předpokládá se v 13:00 hod, vyhlášení závodníci obdrží drobné věcné ceny a diplomy (po vyhlášení 4. kola Českého poháru štafet, České ligy klubů bude vyhlášené „Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti Vysočina“.

Výsledky                    Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele:http://www.obchrast.com/2008/cps.html Zúčastněným oddílům budou zaslány v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce nebo v adresáři ČSOB 2008. V tištěné formě budou zaslány pouze oddílům, které si je objednaly v přihlášce za cenu 30.-Kč.

Občerstvení                V cíli závodu. V centru bude stánek s jídlem a pitím.

Šatny                           Vlastní stany na louce shromaždiště na vyhrazeném místě.

WC                              V centru - mobilní záchody TOI-TOI. Přísný zákaz znečišťování okolí!!

Mytí                            U přistavené požární cisterny (zákaz použití saponátů)

Zdravotnická služba   První pomoc je zajištěna v cíli

Protesty                      U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.

Jury                             Členové jury budou určeni bezprostředně před závodem – bude zveřejněno vyvěšením na informační tabuli a vyhlášeno.

Vzdálenosti                 Parkoviště - centrum závodu 0 - 200 m

Centrum - cíl 0 m

Funkcionáři                Ředitel závodu: Jaroslav Matras
Hlavní rozhodčí: Tomáš Matras, R1
Stavba tratí: Radan Kamenický, R1

Předpis                       Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB 2008.

Ubytování                         ze soboty na neděli

                                              Základní škola U Stadionu v Chrudimi – tělocvična. Na základě objednávky v přihlášce budou u prezentace přiděleny ubytovací poukazy a plánek místa ubytování. Ubytovací zařízení budou otevřena od 17 hodin (od 17 pro ty, kteří se neúčastní odpoledního sprintu), v neděli je třeba ubytovací zařízení opustit do 8:30 hodin. Udržujte pořádek a klid!

Upozornění                 Doporučujeme využít prezentace před sobotním závodem LPU ve Slatiňanech, odevzdání soupisek preferujeme předem elektronicky přes přihlašovací systém OB Haná nebo emailem (uvedeno výše v pokynech), v neděli vyřizovat jen nejnutnější záležitosti. Veškerý les v okolí louky, na níž je umístěno shromaždiště je pro závodníky zakázaným prostorem!!! Zákaz vstupu na nově osázené lesní plochy. Dbejte zvýšené pozornosti při přebíhání silnice III. třídy, platí pro všechny kategorie. Zákaz vstupu na sběrnou a diváckou kontrolu, zůstávejte pouze ve vyhrazeném prostoru. Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu.

Poděkování                 Děkujeme městu Chrast a zemědělskému družstvu za podporu při pořádání závodu. Dále děkujeme majitelům lesa a přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely. Pochopitelně děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli nápomocni při uspořádání závodu.

Pořadatelé přejí závodníkům pěkný sportovní zážitek!

 


...