Český pohár štafet. Česká liga klubů


Rozpis závodu ke stažení a pro tisk

Ustanovení pro „Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti Vysočina“


R O Z P I S
4.kolo Českého poháru štafet, 4. kolo České ligy klubů, veřejný závod
Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti Vysočina
Smrček, 25. května 2008

Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu SK Chrast (CHT)
Datum: 25. května 2008 (neděle dopoledne)
Centrum: Louka mezi obcemi Smrček a Studená Voda
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu 0 – 600 m
Centrum závodu – start 0
Centrum závodu – cíl 0 m
Prezentace: V sobotu dopoledne v centru závodu LPU-štafety: 9:00 - 10:30 hod
V sobotu odpoledne v centru závodu LPU-sprint: 15:00 - 16:00 hod
V neděli v centru závodu: 8:00 – 8:45 (pouze výjimečné změny v soupiskách)
Start 00: 9:30 hod, hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií.
Kategorie: Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21
Veřejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. V závodě Českého poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové štafety).
Přihlášky: Do 7. května 2008 přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
,výjimečně na email tomas.matras(zavináč)seznam.cz ;(přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď).
Soupisky: Soupisky včetně čísel SI čipů musí být odevzdány do soboty 24. 5. 2008 do 20 hodin. Preferujeme vyplněním v přihlašovacím systému OB Haná nebo zaslat mailem na adresu tomas.matras(zavináč)seznam.cz . Možno též odevzdat v papírové podobě u prezentace.
Vklad: D14, H14                             250,- Kč
ostatní kategorie                    450,- Kč
Zapůjčení SI čipu                    40,-Kč
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Na účet číslo 650 749 531/0100 (majitel účtu Jaroslav Matras, oddíl orientačního běhu SK Chrast).
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 25xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2008.
Mapa: 1:15 000, E=5 m, stav jaro 2008, hlavní kartograf Petr Mareček, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4.
Tratě: Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží ČSOB v OB a Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Terén: Dobře průběžný, mírně zvlněný terén, hustější síť komunikací, místy kameny a skalky, prostorové detaily, zajímavé terénní tvary a hustníky.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).
Funkcionáři: ředitel:                     Jaroslav Matras
hlavní rozhodčí:        Tomáš Matras, R1
stavitel tratí:             Radan Kamenický, R1
Ubytování: pořadatel zajišťuje pouze ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně (Chrudim – do 5 km od centra sobotních závodů LPU, 10 km do centra nedělních závodů) – 50,‑ Kč/osoba/noc. Přihlášky na ubytování vyplňujte v systému OB Haná společně s přihláškou na závod (návod na stránce závodu), vklad posílejte společně s vkladem za startovné.
Ostatní druhy ubytování pořadatel nezajišťuje. Kontakty na blízké ubytovací možnosti:
http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=632&id=287
http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=632&id=320
Stravování: V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace: Na stránkách závodu http://www.obchrast.com/2008/cps.html
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.
Příjezd, parkování: Parkování bude organizováno pořadatelem, na jiných místech není parkování dovoleno. Poplatek za parkování osobního auta činí 15 Kč, autobusy 50 Kč.
Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25.2.2008

...