NOB - Doprovodný závod H.S.H. Vysočina cup

Hlavní stránka OB Chrast
Nastavit RSS kanál

Pokyny ke stažení. (PDF, 46 kB)


POKYNY – DOPROVODNÝ NOČNÍ ZÁVOD H.S.H. VYSOČINA CUPU 2013

DATUM
11. 7. 2013 (čtvrtek)

CENTRUM
louka v blízkosti rybníku Medlov (49°37'9.776"N, 16°3'4.677"E)

PŘEDPIS
soutěží se dle pravidel ČSOS, zařazeno do rankingu, koef. 1.00

KLASIFIKACE ZÁVODU
jednorázový noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na zkrácené trati

PREZENTACE
od 19:30 do 21:00 v centru závodu

START
00 = 22:00
Kategorie P1, P2, TYM1 a TYM2 nemají startovní čas, mohou startovat kdykoliv do startovního času 40.

TERÉN
Pestrý vysočinský les v nadmořské výšce 660 – 819 m.n.m. bez podrostu.

MAPA
Čechřice 1:10000, ekv. 5 m, A4, stav jaro 2013, mapový klíč ISOM 2000, tisk laser, mapoval Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.
V prostoru závodu nejsou mapovány vývraty.

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY
 • zelené kolečko – výrazný strom
 • černý křížek – umělý objekt
 • hnědý křížek – plošinka
 • černé kolečko – kovová tyč
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vykácených pasek. Je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky v okolí centra závodu. Nedodržení těchto zákazů bude trestáno dikvalifikací.

SYSTÉM RAŽENÍ
SPORTident, kontroly jsou vybaveny reflexními válečky

Závodníci jsou povinni vynulovat si a zkontrolovat si čip před startem ve startovním koridoru. Na cílové čáře jsou povinni orazit čip v cílové jednotce. V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou náhradním mechanickým ražením do vyznačených políček v mapě.

VZDÁLENOSTI
 • Parkoviště – Centrum 0 metrů
 • Centrum – Start 1600 metrů
 • Centrum – Cíl 0 metrů
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.

DÉLKY TRATÍ
viz samostatně zveřejněný seznam délek tratí na stránkách závodu

POPISY KONTROL
volně k odebrání v centru závodu

ODEVZDÁNÍ MAP
závodníci si po doběhnutí závodu mohou mapu ponechat, prosíme o dodržování fair-play

VYČÍTÁNÍ ČIPŮ
v cíli

ČASOVÝ LIMIT
140 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle proběhne po doběhu posledního závodníka

VÝSLEDKY
výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
v pátek před vyhlášením E1, první tři v každé kategorii (mimo P1 a P2) obdrží diplomy a drobné ceny

ČAS UZAVŘENÍ CÍLE
po doběhu posledního závodníka

UMÝVÁNÍ, WC
v centru závodu k dispozici sprchy a mobilní WC

PRVNÍ POMOC
v cíli a v centru závodu, všichni závodníci běží na vlastní nebezpečí

OBČERSTVENÍ
v cíli voda, v centru H.S.H. Vysočina cupu bude otevřen stánek se širokým sortimentem

PŘEDPOKLÁDANÉ SLOŽENÍ JURY
 • Jiří Dvořáček, R3
 • Pavel Kubát, R3
 • Michal Kuban, R2

FUNKCIONÁŘI
 • ředitel závodu: Petr Martinec
 • hlavní rozhodčí: Vladimír Krejsa, R3
 • stavitel tratí: Martin Krejsa, R3

PROTESTY
v písemné podobě přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200 Kč.


Příjemné sportovní zážitky přejí pořadatelé oddílu Orientačního běhu SK Chrast.


...