ŽB - Čechy, závod oblasti Vysočina - Čachnov

Partneři závodu:


logo HSH sport



erb mesta Svratka

Partneři ČSOS:


Gigasport Toi Toi T-mapy Mizuno Žaket HSH Sport Mercuri International RACOM Radio modems OB: Časopis orientačních sportů

Hlavní stránka OB Chrast
Nastavit RSS kanál

Centrum závodu na mapě

15.09.2010 Tratě hlavních kategorií

Připravili jsme pro vás ukázku tratí hlavních kategorií:

SOBOTA (klasická trať): H21A, D21A

NEDĚLE (krátká trať): H21A, D21A

Dále byla odeslána veškerá potřebná data zpracovateli na www.obpostupy.cz, kde by se měl závod také během krátké doby objevit a vy si tak můžete zakreslit svoje postupy a porovnat se se soupeři.- TM -

15.09.2010 Fotky

Pokud vás zajímají fotky ze závodů v Čachnově, podívejte se zde.- TM -

12.09.2010 Poděkování

Pořadatelé z oddílu SK Chrast děkují všem účastníkům za bezproblémové a sportovní chování. Doufáme, že se vám lesy v okolí Čachnova líbily a zveme vás tímto příští rok na další ročník tradičních prázdninových závodů H.S.H. Vysočina Cup 2011 (15.-17. 7. 2011), které se bude konat právě v těchto prostorách.- TM -

12.09.2010 Výsledky - neděle

V příslušné sekci najdete výsledky a mezičasy z nedělní krátké trati.- TM -

11.09.2010 Výsledky - sobota

V příslušné sekci najdete výsledky a mezičasy ze sobotní klasické trati.- TM -

09.09.2010 Informace pro ubytované, mapka restaurací, možnost přespání v centru závodu

Ubytovní v tělocvičně ZŠ ve svratce (na výjezdu ze Svratky po levé straně směr Hlinsko, Loc: 49°42'29.723"N, 16°1'35.908"E) bude pro závodníky otevřeno od 17 hodin. Je nutné se prokázat ubytovacím poukazem (za oddíl), bude kontrolováno!! K dispozici jsou sprchy s teplou vodou. Prosíme závodníky, aby v prostorách tělocvičny udržovali maximální pořádek. Je nutné se přezouvat a do tělocvičny vstupovat buď v přezůvkách nebo bez bot. Je přísně zakázáno vyndávat znečištěné oblečení a boty z lesa v prostorách tělocvičny. V neděli je nutné tělocvičnu opustit do 9:00 hod.

Pro ubytované pořadatelé připravili přehled restaurací v místě a nejbližším okolí.
Mapka s přehledem restaurací + informace o vyznačených restauracích.

Pořadatelé nabízí závodníkům i možnost přespání v prostoru shromaždiště v místě určeném pro oddílové stany (20,-Kč/osoba). Tuto možnost však dobře zvažte s ohledem na aktuální klimatické podmínky. V prostoru shromaždiště bude i večer fungovat výčep a možnost stravování z kuchyně tábora, která bude k dispozici závodníkům v průběhu závodů v sobotu i v neděli.- TM -

09.09.2010 Pokyny

V příslušné sekci najdete pokyny.- TM -

08.09.2010 Startovní listina

V příslušné sekci najdete startovní listinu.- TM -

08.09.2010 Parametry tratí, sloučení kategorií

Zde se můžete podívat na parametry tratí sobotního a nedělního závodu.
Z důvodu přihlášení nízkého počtu závodníků nebo nepřihlášení žádných závodníků do některých kategorií byly provedeny následující úpravy:
D/H40C (zrušeno) a sloučeno s D/H35C, D/H50C (zrušeno) a sloučeno s D/H45C, D/H60C (zrušeno) a sloučeno s D/H55C. Dále byly zrušeny kategorie: D16C, D65C. Věnujte velkou pozornost následující úpravě u kategorií D/H21, která se týká závodníků oblasti Vysočina (přihlášených do kategorie s D/H21C/D s označením "V" na konci. V sobotu jsou závodníci kategorií D/H21CV zařazeni do kategorie D/H21C a D/H21DV zařazeni do kategorie D/H21D. V neděli je třeba dbát zvýšené pozornosti, závodníci kategorií D/H21CV zařazeni do kategorie D/H21B !! a D/H21DV zařazeni do kategorie D/H21C !!.- TM -

08.09.2010 Bankovní závody

Součástí sobotních závodů ŽB-Čechy a oblasti Vysočina jsou i bankovní závody zastřešené sdružením organizátorů bankovních sportovních akcí. Další podrobnosti najdete na stránkách SOBSA. Parametry tratí bankovních závodů zde.- TM -

06.09.2010 Příjezd, plánek centra závodu

Centrum závodu s přesnou GPS lokalizací najdete zde. Na následujícím schématu je zobrazen plánek organizace centra závodu (uspořádání bude stejné v sobotu i v neděli).
Startovní listina a pokyny se objeví na stránkách během středy.- TM -

25.08.2010 Termín řádných přihlášek závodu ŽB-Čechy končí

Dnešním dnem k půlnoci končí řádný termín přihlášek ŽB-Čechy za základní startovné. Přes přihlašovací systém OB Haná se můžete následně i dohlašovat do 31.8. za 1,5 násobek vkladu a do 6.9. za 2 násobek vkladu. Po tomto termínu jsou dodatečné přihlášky přijímány pouze dle možností pořadatele na emailovou adresu (do naplnění počtu vakantů). Výjimku tvoří pouze kategorie P a HDR, do které je možné se dohlšovat za stejnou výši vkladu i na místě závodu. Pro příchozí jsme nevypsali více kategorií proto, že máte možnost se přihlásit do jakékoliv kategorie oblastních závodů, odpovídající vašim požadavkům délky a náročnosti trati.
Přihlášky na závod oblasti Vysočina jsou za základní startovné až do sobotní půlnoci 4.9.2010. Oddíly oblasti Vysočina platí za přihlášky na oblastní závod v hotovosti na místě (pokud nepošlou vklad současně s přihláškou ŽB)- TM -

25.08.2010 Pár fotek z terénu, ukázka mapy

Čeká na vás pestrý vysočinský terén s množstvím vodotečí, četné hustníky, mírně svažitý, prostorové detaily. Závodní prostor se nachází v nadmořské výšce 630 – 740 m.n.m.
Zároveň doplňuji nejnovější ukázku mapy:





Prostor pokrývají staré mapy Karlštejn-Východ (2000), Karlštejn-Západ (2000), Zkamenělý zámek (2000). Několik fotek z terénu najdete zde:





- TM -

19.08.2010 Termín řádných přihlášek posunut

Termín řádných přihlášek byl posunut do 25.8.2010, kdy se ještě můžete hlásit za základní startovné. Přihlašování probíhá i nadále standardně přes systém OB Haná.- TM -

29.07.2010 Předchozí mapy

V prostoru závodu ŽB-Čechy se v roce 2000 konaly tradiční vícedenní závody, tehdy ještě s názvem Botas Vysočina cup (jako doprovodná akce JWOC, tehdy hostící 2500 závodníků). Z těchto závodů jsou zde k náhledu následující mapy: Karštejn-západ, Karštejn-východ, Zkamenělý zámek (této mapy se prostor se dotýká jen okrajově).- TM -

28.07.2010 Rozpis závodu

V příslušné sekci zveřejněn rozpis závodu a zprovozněno přihlašování přes přihlašovací systém OB Haná.- TM -

28.07.2010 Otevřena stránka závodu


...