14. závod LV (middle) - Žumberk

POKYNY KE STAŽENÍ A PRO TISK (PDF)___________________________________________________________________________________________________
POKYNY

POKYNY

pro účastníky 14. závodu ligy Vysočiny– 26.9.2009

 

Pořadatel                 Oddíl orientačního běhu SK Chrast (CHT)

Centrum                   Žumberk, hostinec; 10 km JV od Chrudimi

Druh závodu            middle

Prezentace               v centru 8:30 - 9:30 hod.

Parkování                v obci Žumberk, výhradně dle pokynů pořadatelů; autobusy vyloží závodníky a odjedou parkovat k 1 km vzdáleného lomu

Šatny                        sál hostince, vlastní dopravní prostředky

WC                           v hostinci

Mytí                         Pro otužilé v nedalekém potoce, zákaz používání saponátů !!!

Start                         00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 1300 m – modrobílé fáborky.

Cíl                            vzdálenost 1000 m od shromaždiště; v cíli se razí cílová jednotka; vyčítání čipů v budově hostince – nezapomeňte si vyčíst !!!

Mapa                       Velká Straka, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2008, velikost A4; mapa není vodovzdorně upravena; mapy se v cíli odebírají do doby startu posledního závod­níka.

Terén                       dobře průběžný, mírně zvlněný terén, hustší síť komunikací, místy kameny a skalky, zajímavé terénní tvary a hustníky.

                                 Prostor se nachází v nadmořské výšce 310- 390 m.

Upozornění              Pozor!!! Všechny kategorie při závodě překonávají silnici. Tratě žá­kovských kategorií jsou soustředěny na přeběh v jednom místě, kde bude dopravu zpomalovat pověřená osoba.

Kategorie HDR, kategorie P – závodníci startují libovolně, nejdéle však do času 70, na startu razí startovní kontrolu.

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí !!!

Popisy kontrol         Formou samoobsluhy v centru závodu.

Způsob ražení          Elektronický razící systém SPORTIdent – nezapomeňte si vyčíst čip!

Čas. limit                 120 minut pro všechny kategorie.

Občerstvení             Po doběhu v centru závodu.

                                 V hostinci bude obvyklý sortiment občerstvení

Vyhláš. výsledků     Žákovské kategorie a kategorie H21C, D21C v 13.00 – 13:30 hod.

Předpis                     Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina

Protesty                   U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč

Funkcionáři:            Ředitel:                          Petr Martinec

                                 Hlavní rozhodčí:  Michal Kuban, R2

                                 Stavba tratí:                    Jan Krejsa, R2

Jury:                        Hrstka Vladislav (JHB)

Hrstková Dana (SJI)

Šťastný Karel (CTB)

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek!


...