Botas Vysočina cup 2006 - (Křižánky)

ROZPISEnglish version is available for downloading for foreign participants


 

 ROZPIS

Botas Vysočina cup 2006

Pořadatel Oddíl OB SK Chrast
Datum konání 14. – 16.7.2006
Centrum Křižánky, louka u fotbalového hřiště (4 km JV od Svratky)
Kategorie D10N (linie), D10, D12, D14B, D14C, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50, D55, D60, D65, D70
H10N (linie), H10, H12, H14B, H14C, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85
TPR (3 – 5 km) - volná kategorie pro příchozí a začátečníky, lze se přihlásit i na jednotlivé etapy, v této kategorii se nevyhlašují celkové výsledky , HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie), lze se přihlásit i na jednotlivé etapy
Pozn.: v kategoriích D/H21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 30.6.2006. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie, v případě malého počtu přihlášených.
Prezentace čtvrtek 13.7. od 18:00 do 20:00 v centru závodu

pátek 14.7. od 10:00 do 14:00 v centru závodu

                   od 20:00 do 21:00

sobota 15.7. od 20:00 do 21:00
V rámci hladkého průběhu prezentace vás prosíme abyste přijeli včas!
Za jeden oddíl chodí prezentovat vždy jeden zástupce, na vyžádání dostane vytištěný kompletní přehled plateb a přihlášek svého oddílu.  
Sportovní program Pátek 14.7.2006 E1 – krátká trať – intervalový start
Sobota 15.7.2006

 

E2 – klasická trať – intervalový start

odpoledne: doprovodné sportovní a kulturní akce

Neděle 16.7.2006   E3 – zkrácená trať – handicapový start
Starty etap E1 – 15:00 hod; E2, E3 – 9:00 hod
Mapy E1 a E3 -   ŘASNÍK   1:10000, e=5m, stav léto 2006,
E2 - MALINSKÁ SKÁLA 1:10000, e=5m, stav jaro 2005
zpracoval: Petr Mareček
Terén Kopcovitější vysočinský terén již s horským charakterem dobré průběžnosti. Na mnoha místech balvanité proudy. Poměrně rozsáhlé skalnaté   partie a také pramenité oblasti s melioračními rýhami, potoky a bažinkami. Místy bažinaté louky s horskou rozptýlenou vegetací. Terén   leží v nadmořské výšce 600 - 836 m.
Možnosti tréninku Mapy Cínová cesta a Zkamenělý zámek (stav rok 2000, velmi dobrý stav, změn velmi málo). Vysočinský kopcovitější terén dobré průběžnosti, místy kameny a vodoteče. Vzdálenost z centra 2km.
Vzdálenosti
sportovní centrum – kemp 0 m
cíl – kemp (pro E1, E3) 0 m
sportovní centrum – start (pro E1, E3) do 1000 m
sportovní centrum – centrum E2 (Milovy) 3500 m
centrum E2 – start (E2) do 1500 m
centrum E2 – cíl (E2) 0 m
Doprava na E2 Centrum E2 (Milovy - kemp u hotelu Děvět skal) je vzdáleno od sportovního centra v Křižánkách 3,5 km a bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava za poplatek 20,-Kč (obě cesty) splatný v přihlášce. Kyvadlová doprava bude jezdit podle pevného jízdního řádu.   Doprava na E2 vlastními vozidly se nedoporučuje, možnosti parkování pouze na soukromých parkovištích (není v režii pořadatelů závodu), kde vybírají parkovné sami provozovatelé (pořadatelé neručí za výši vybíraného parkovacího poplatku soukromými provozovateli). Kapacita parkovacích míst omezena, závislá na míře turistického ruchu v daném období (v případě pěkného počasí, atraktivního pro koupání, bývají parkoviště plná). Platí přísný zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště. Další možnosti dopravy: kolo, pěšky, pro dopravu lze však použít jedině silnici spojující Křižánky – Milovy, lesní prostor je pro dopravu zakázaným závodním prostorem.
Systém ražení SPORTIdent, závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 30,-Kč/den. Za ztrátu čipu se účtuje 700,- Kč.
Funkcionáři Ředitel závodu: Jaroslav Matras
Hlavní rozhodčí:   Tomáš Matras – R2
Stavitel tratí: E1, E2, E3 – Petr Mareček
Přihlášky

a) na e-mail: tomas.matras@seznam.cz (předmět zprávy: „Přihláška Botas - XXX“ – XXX = zkratka oddílu)
Přihláška musí nutně obsahovat:
1) jmenný seznam závodníků (povinný formát přihlášky ČSOB v TXT souboru) nebo v připraveném formuláři XLS, který je volně ke stažení na stránkách závodu (řeší za vás kompletně všechny náležitosti přihlášky + výpočet vkladu)
2) kompletní a úplné informace:
  • základní identifikační údaje : název oddílu, kontaktní informace na přihlašující osobu

  • podrobný výpočet vkladu

  • identifikace platby – kdy, kým, z jakého účtu, kolik a za koho bylo zaplaceno

  • požadavky ubytování (požadavek uveden u každé osoby v přihlášce , např. v poznámce jmenného seznamu   přihlášených nebo v připraveném XLS formuláři)

  • požadavek na půjčení čipu (neuvedení čísla čipu v přihlášce neznamená požadavek na půjčení – místo čísla čipu je nutné napsat „P“ nebo slovo „Půjčit“ – na tomto základě bude závodníkovi naúčtováno půjčovné

  • objednání kyvadlové dopravy (požadavek uveden u každé osoby v přihlášce , např. v poznámce jmenného seznamu přihlášených nebo v připraveném XLS formuláři)

Na stránce závodu máte možnost si stáhnout formulář XLS, který za vás řeší všechny náležitosti přihlášky (včetně exportu jmenného seznamu přihlášených ze standardního ČSOB formátu) – stačí ho vyplnit a odeslat nebo je k dispozici podpůrný TXT soubor s osnovou všech náležitostí
Neúplné přihlášky nebudou přijímány, vznikají tak zbytečné nesrovnalosti, které brzdí plynulý chod prezentace. Prosíme jednotlivé oddíly, aby si zjednaly pořádek v přihlašování.  
b) výjimečně poštou na adresu

Tomáš Matras

Chrašice 632

538 51 Chrast

Vklady
Kategorie Do 20.6. Od 21.6. do 1.7. Od 2.7 a při prezentaci
Do D/H14 včetně 200,- 250,- 300,-
Od D55 a H60 včetně 200,- 250,- 300,-
Ostatní 300,- 400,- 500,-
TPR, HDR 200,- 240,- 240,-
TPR, HDR / 1 etapa 80,- 80,- 80,-
Půjčovné za SI kartu/den 30,- 30,- 30,-
Tištěné výsledky/kus 50,- 50,- 50,-
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 650 749 531/0100 u KB Chrast, majitel účtu Jaroslav Matras - OB, Chrašice 632, 538 51 Chrast. Variabilní symbol 88 XXXX , kde XXXX značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Pokud se budete dodatečně dohlašovat, prosíme neposílejte nám na účet peníze déle než v úterý 11.7.2006 – po tomto termínu plaťte v hotovosti na prezentaci!!
Na prezentaci si sebou vezměte kopii dokladu o zaplacení, v případě námi   neidentifikovatelné platby tím výrazně urychlíte průběh prezentace!!!
Parkování 50,- Kč za auto na celý pobyt
150,- Kč za autobus na celý pobyt
Poplatek bude vybírán na začátku pobytu při vjezdu do kempu nebo na parkoviště, neposílejte nám ho prosím předem na účet s ostatní platbou! Parkovací poplatek se nevztahuje pro parkování na E2 na Milovech!!
Ubytování

Stanový kemp:
13. – 16.7.2006       180,-Kč (osoba/pobyt)
Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitná a užitková voda, osvětlení kempu
Ubytování typu tělocvična:
13. – 16.7.2006        210,-Kč (osoba/pobyt)
Spaní ve vlastních spacích pytlích, do tělocvičny je povolen vstup pouze po přezutí!!
V případě malého zájmu o tento druh ubytování bude poskytnuta náhradní varianta menšího objektu než je tělocvična. Místo ubytování se upřesní podle počtu přihlášených, nemělo by být ve větší vzdálenosti než 5 km od centra závodu.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.
(kontakty na jiný druh ubytování najdete například na stránkách: www.svratka.cz )
Informace http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=308, 463 307 044 (domů), mobil: 732 425 459 J. Matras, mobil: 604 483 897, E-mail: tomas.matras@seznam.cz - T.Matras
Ceny pro vítěze První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních obdrží diplomy a věcné ceny (kategorie TPR není vyhlašována)
Upozornění Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění
Doprovodné akce a zajímavosti Sportovní hry a doprovodné akce pro děti a dospělé (v případě dostatečného zájmu), sobotní diskotéka v prostoru kulturního zázemí u fotbalového hřiště
Koupání: Kyšperský rybník – 300 m od sportovního centra závodu, Milovský rybník – centrum E2, 3,5 km od sportovního centra
Možnost cykloturistických a turistických výletů do okolí (mimo zakázané prostory, kde bude omezený přístup *, budou aktuálně zveřejněny v centru závodu – budeme vycházet závodníkům co nejvíce vstříc) Devět skal *, Malinská skála *, Dráteníčky *, Milovské Perníčky, Čtyři palice, Karlštejn – lovecký rokokový zámeček (střecha evropského rozvodí) a plno dalších atraktivních míst malebné části Žďárských vrchů

Veškerý prodej včetně sportovního zboží je možný jen na základě dohody s ředitelem závodu.

Pořadatelé oddílu OB SK Chrast se těší na vaši účast a věří, že vám opět nabídnou pěkné sportovní vyžití v malebném prostředí Českomoravské vrchoviny (Žďárských vrchů) při pohodových vícedenních závodech 14. ročníku závodu Botas Vysočina cup.
 

Tomáš Matras                                                                                                                                                 Jaroslav Matras

hlavní rozhodčí                                                                                                                                                 ředitel závodu


...