ŽB-Č – krátká trať - (Milovy)

Ke stažení ve WORDU (DOC, 33kB) - pro tiskNová stránka 1

 

Nová stránka 1 ROZPIS

ROZPIS

6. závodu žebříčku B – Čechy

závodu HSH rankingu s koeficientem 1,04

8. závodu jarního žebříčku Brněnské oblasti

závodu Českého poháru veteránů

Pořadatel

Český svaz orientačního běhu

Tech. provedení

SK Chrast, oddíl orientačního běhu

Datum

Sobota 11. 6. 2005

Místo konání

MILOVY - pláž u hotelu 9skal

Prezentace

Sobota 9:00 - 11:00 hod. v centru závodu (hotel 9skal)

Start 000

12:00 hod

Kategorie

H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B,

D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B,

D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D45C, D55C,

H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C,
HDR
T1 (3 km), T2 (5 km)

Funkcionáři

Ředitel závodu: Jaroslav Matras
Hlavní rozhodčí: Tomáš Matras – R2
Stavba tratí: Josef Vítek

Přihlášky

Do 25.5.2005 (datum doručení)

a)         přes přihlašovací systém hanácké oblasti (podrobné informace na www stránce závodu)

b)         vyjimečně emailem na adresu tomas.matras@worldonline.cz v předepsaném TXT souboru dle „Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2005“

c)         vyjimečně klasickou poštou: Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast

 

Přihláška poslaná prostřednictvím přihlašovacího systému hanácké oblasti je přijata ve chvíli, kdy se vám objeví zaznamenaná v přehledu přihlášek tohoto systému, přihláška poslaná emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Vklady

DH21B, DH21C 100 Kč
DH16-20B, DH35-60B  90 Kč
DH10CN, DH12-14C, HDR, T 40 Kč
ostatní kategorie 60 Kč

závodníci žebříčku BO mimo B kategorie podle Prováděcích pokynů BO

Půjčovné za e-kartu SI činí 40 Kč a hradí se při prezentaci

Forma úhrady

Vklad zašlete na účet oddílu orientačního běhu SK Chrast u KB Chrast číslo účtu 650 749-531/0100, VS 1106 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

 

Na prezentaci si sebou vezměte kopii dokladu o zaplacení, v případě námi  neidentifikovatelné platby tím výrazně urychlíte průběh prezentace!!!

Mapa

Malinská skála, 1:10000, e=5m, rozměr A4, stav květen 2005, mapoval Petr Mareček

Terén

Kopcovitější vysočinský terén již s horským charakterem dobré průběžnosti. Na mnoha místech balvanité proudy. Poměrně rozsáhlé skalnaté  partie a také pramenité oblasti s melior. rýhami, potoky a bažinkami. Terén  leží v nadmoř. výšce 600 - 817 m.

Ubytování

Ubytování zajišťuje oddíl PZR pořádající nedělní závod

Vzdálenosti

Centrum - parkoviště 200m

Centrum - cíl 0m

Centrum - start 500m

Upozornění

Na parkovišti závodu se platí parkovné.

Předpis

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Informace

http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=170 nebo na telefonním čísle  469 666 334 (Jaroslav Matras)

Poznámka

V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou startovného 30,-Kč na výše uvedené číslo účtu.                                                                                                                       V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou startovného 30,-Kč na výše uvedené číslo účtu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisi ČSOB dne 5. 3. 2005.

 

Tomáš Matras                                                                                              Jaroslav Matras
hlavní rozhodčí                                                                                             ředitel závodu


...