Botas Vysočina cup 2004
Pořadatel oddíl OB SK Chrast
Datum konání 16. – 18.7.2004
Centrum Chacholice u Chrasti, louka u chatové oblasti
Kategorie

D10N (linie), D10C, D12B, D12C, D14B, D14C, D16B, D16C, D18B, D18C, D20, D21E, D21A, D21B, D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50, D55, D60, D70

H10N (linie), H10C, H12B, H12C, H14B, H14C, H16B, H16C, H18B, H18C, H20, H21E, H21A, H21B, H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55, H60, H65, H70, H75, H80
TPR (3 – 5 km) - volná kategorie pro příchozí a začátečníky, lze se přihlásit i na jednotlivé etapy, v této kategorii se nevyhlašují celkové výsledky , HDR – kategorie pro rodiče s dětmi (linie)
Pozn.: v kategoriích D/H21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 30.6.2004. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie, v případě malého počtu přihlášených.
Prezentace čtvrtek 15.7. od 18:00 do 20:00 v centru závodu
pátek 16.7. od 10:00 do 14:00 v centru závodu
                  od 20:00 do 21:00
sobota 17.7. od 20:00 do 21:00
Sportovní program Pátek 16.7.2004 E1 – krátká trať – intervalový start
Sobota 17. 7. 2004 E2 – klasická trať – intervalový start
           odpoledne doprovodné sportovní a kulturní akce
Neděle 18.7.2004  E3 – zkrácený trať – handicapový start
Starty etap E1 – 15:00 hod; E2, E3 – 9:00 hod
Mapy E1 – stav jaro 2004, 1:15 000, E = 5m - pro všechny kategorie, autoři: J. Matras, J. Vítek, P. Vítek, T. Matras
E2 – stav jaro 2003, 1:15 000, E = 5m pro kategorie D/H16 až D/H35, 1:10 000, E = 5m pro ostatní kategorie, autoři: P. Mareček, J. Matras, T. Matras
E3 – stav jaro 2004, 1:15 000, E = 5 m pro všechny kategorie, autoři: J.Matras, J. Vítek, P. Vítek, T. Matras
Terén E1 – svažitý terén s převážně jehličnatým lesem, dobře průběžným, některé hustníky a paseky kvůli podrostu jsou špatně průběžné, prostorové detaily
E2 – jemně členitý terén s množstvím terénních tvarů, skalky a kameny, dobře průběžný, převážně jehličnatý les, v okrajových částech podrost
E3 – svažitý terén s převážně jehličnatým lesem, dobře průběžným, v části prudký svah, skalky, kameny a údolí s potokem, prostorové detaily
Vzdálenosti
sportovní centrum – kemp 0 m
cíl – kemp (pro E1, E3) 0 m
sportovní centrum – start (pro E1, E3) do 1000 m
Start i cíl E2 je vzdálen od centra 8 km a bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava za poplatek 20,-Kč (obě cesty) splatný v přihlášce. Doprava na E2 vlastními vozidly je vyloučena (nelze parkovat).
Systém ražení SportIDENT, závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 30,-Kč/den. Za ztrátu čipu se účtuje 700,- Kč.
Funkcionáři

Ředitel závodu

Jaroslav Matras

Hlavní rozhodčí

Tomáš Matras - R3

Stavitelé tratí

E1

Jan Krejsa, Zdeněk Kysilko

E2

Josef Vítek

E3

Jaroslav Matras, Vendula Matrasová

Přihlášky

 

Tomáš Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast

Dle informací na stránce závodu http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=160 pod odkazem přihlášky - v případě zprovoznění přihláškového systému pro vícedenní závody bude možno zasílat přihlášku on-line přímo ze stránky závodu, v opačném případě bude pro přihlašování elektronickou cestou sloužit e-mail uvedený na stránce závodu.

Na stránce závodu budete včas informováni!

Vklady
Kategorie Do 20.6. Od 21.6. do 1.7. Od 2.7 a při prezentaci
Do D/H14, HDR, TPR 200,- 250,- 300,-
Od D55 a H60 200,- 250,- 300,-
Ostatní 300,- 400,- 500,-
TPR, HDR / 1 etapa 80,- 80,- 80,-
Půjčovné za SI kartu/den 30,- 30,- 30,-
Tištěné výsledky/kus 50,- 50,- 50,-
Doprava na E2 – bus/osoba 20,- 20,- 20,-
Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo 650 749-531/0100 u KB Chrast, majitel účtu Jaroslav Matras - OB, Chrašice 632, 538 51 Chrast. Variabilní symbol 1607xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
Parkování 50,- Kč za auto na celý pobyt
150,- Kč za autobus na celý pobyt
Poplatek bude vybírán na začátku pobytu.
Ubytování
Stanový kemp 15. – 18.7.2004  180,-Kč (osoba/pobyt)
Cena zahrnuje servis EKO-WC, pitná a užitková voda, osvětlení kempu
Tělocvična v Chrasti u Chrudimě 15. – 18.7.2004 210,-Kč (osoba/pobyt)
Spaní ve vlastních spacích pytlích, do tělocvičny je povolen vstup pouze po přezutí.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.
Informace http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=160 , 469 666 334 (domů), mobil: 732 425 459- J. Matras, mobil: 604 483 897, E-mail: tomas.matras@worldonline.cz -  T.Matras
Ceny pro vítěze První v každé kategorii v každé etapě obdrží diplom, vítězové třídenních obdrží diplomy a věcné ceny
Upozornění Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění
Doprovodné akce sportovní hry a doprovodné akce pro děti a dospělé, diskotéka na fotbalovém hřišti v Chacholicích. V nejbližším okolí je mnoho sportovního a kulturního vyžití: Horecký rybník – koupání (0,5 km), Chrast – muzeum a zámecká zahrada (3 km), Slatiňany – hypologické muzeum + koupaliště (9 km), Chrudim – muzeum loutkářské kultury + koupaliště (12 km), Skuteč – koupaliště (8 km), Veselý Kopec – skanzen lidové kultury Vysočiny (20 km)
Veškerý prodej včetně sportovního zboží je možný jen na základě dohody s ředitelem závodu.

Tomáš Matras                                                                                                                                      Jaroslav Matras

hlavní rozhodčí                                                                                                                                           ředitel závodu

   


...