CC, HC, SC, ŽA - sprint

Rozpis

závodu Continental cupu (5. kolo), Silva cupu (5. kolo), HI-TEC sprint cupu (1. kolo) a závod žebříčku A (3. kolo), závod systému Ranking a koeficientem 1,08 – dne 22.5.2004, sprint

 

Pořadatel Český svaz orientačního běhu
Tech. provedení Oddíl OB SK Chrast
Datum Sobota 22.5.2004
Centrum Chrast u Chrudimě – stadion SK – na vyhrazeném místě lze stavět oddílové stany, možno využít krytou i nekrytou tribunu na stadionu!!
Prezentace 22.5.2004 v centru závodu štafet (LPU) 9:30 – 10:30 hod a v centru závodu od 14:30 – 15:30 hod.
Start 16:30 hod
Kategorie

D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A, H21E

D12D, D14D, D21C, D35D, D45D, H12D, H14D, H21C, H35D, H45D, T3

Do kategorií D/H21E budou přihlašováni závodníci až do naplnění kapacity s ohledem na pořadí v Rankingu k 30.4.2004. Závodníci kteří se do kategorií D/H21E nevejdou s ohledem na Ranking nebo se přihlásí po termínu přihlášek, budou přeřazeni do kategoriií D/H21C.

Funkcionáři

Ředitel závodu:    Jaroslav Matras

Hlavní rozhodčí:  Václav Farář – R1

Stavba tratí:         Petr Mareček

Přihlášky

Do 4.5.2004 (datum doručení) na adresu: Tomáš Matras, Chrašice 632, 53851 Chrast u Chrudimě nebo v povinném formátu vyplněním na adrese http://www.obchrast.com/2004/zasprint/zasprint.htm  na stránce „přihlášky“.

Přihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozorňujeme, že systém je nastaven tak, že 4.5.2004 v 24:00 budou k vašim přihláškám automaticky načítány 100% poplatky za pozdní přihlášky. Přihláška je přijata v okamžiku, kdy se objeví na Účtu vašeho oddílu na přihlašovací stránce. Podrobnosti k elektronickému přihlašování na stránce závodů.

Do písemné přihlášky je nutné uvést druh a počet dopravních prostředků, kterými budete na závody cestovat a počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,- Kč za čip a závod), v elektronickém systému to bude provedeno automaticky 7 dní před závodem.

Informace http://www.obchrast.com/2004/zasprint/zasprint.htm  nebo na telefonním čísle: 469 666 334 (J. Matras)
Vklady

Kategorie výkonnostní skupiny E, A, C      90,- Kč

D12D, D14D, H12D, H14D, T3               50,- Kč

Ostatní                                                       90,- Kč

Úhrady vkladů a poplatků za ubytování zasílejte na účet číslo:

650 749-531/0100 u KB Chrast, majitel účtu Jaroslav Matras – OB, Chrašice 632, 538 51 Chrast. Variabilní symbol 2205xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.

Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen dle možností pořadatele a do kategorie s výkonnostními skupinami C, D a T3.

Ubytování

pořadatel zajistí na základě přihlášek do 4.5.2004 na noc z 22.5. na 23.5.

A) tělocvična ZŠ U Stadionu Chrudim                           50,- Kč

B) ubytovna (lůžko) - sportovní hala Sokol Chrudim    200,- Kč

C) ubytovna (lůžko) – TJ Sp Slatiňany                         200,- Kč

Požadavek je nutné zaslat spolu s přihláškou a uhradit obdobně jako vklady. Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.

Mapa CHRAST, 1 : 5 000, E = 5m, stav jaro 2004, autoři: Petr Mareček, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena
Systém ražení SportIDENT
Terén V JV části mapy svažitý lesopark s občasným podrostem a sítí pěšin v SZ části Zámecká zahrada, dále pak ulice města uspořádané do nepravidelné sítě
Vzdálenosti

Parkoviště AUTO – centrum  300 m

Parkoviště BUS – centrum     200 m

Centrum – start                      100 m

Centrum – cíl                             0 m

Upozornění

Na parkovišti závodu se platí parkovné.

Dodržujte prosím pořádek! V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou startovného 30,- Kč na výše uvedené číslo účtu.

Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 10.3.2004.

Václav Farář Jaroslav Matras
hlavní rozhodčí ředitel závodu

...