Oddílový zájezd do Slovinska 2009
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ

Seznam bude pravidelně aktualizován, až do naplnění kapacity zájezdu.

...