1. závod LV - SK Chrast - klasika

POKYNY KE STAŽENÍ A PRO TISK (PDF)___________________________________________________________________________________________________
POKYNY

POKYNY

pro účastníky 1. závodu ligy Vysočiny– 31.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel

Oddíl orientačního běhu SK Chrast (CHT)

 

 

 

Centrum

Chata Polanka – 2 km JZ od Nových Hradů

 

 

 

Druh závodu

klasická trať

 

 

 

 

 

 

Prezentace

V centru 8:15 - 9:15 hod.

 

 

 

 

 

Parkování

Výhradně dle pokynů pořadatelů – osobní automobily v blízkosti chaty Polanka, autobusy vyloží závodníky v centru závodu a odjedou parkovat do 2 km vzdálených Nových Hradů

Šatny

Vlastní dopravní prostředky, prostor v okolí chaty Polanka.

 

 

WC

V chatě v centru závodu (vchod z venku)

 

 

 

 

Mytí

Pro otužilé v nedalekém potoce, zákaz používání saponátů !!! Sprcha na mince, vstup z venku chaty.

Start

00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 300 m – modrobílé fáborky.

 

 

Cíl

V centru závodu, v cíli se razí cílová jednotka, čtecí jednotka je umístěna v budově chaty – nezapomeňte si vyčíst!!!

Mapa

KAZATELNA, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2002, velikost A4; mapa není vodovzdorně upravena; mapy se v cíli odebírají do 11:45 hod.

Terén

Kopcovitý, dobře průběžný s četnými kameny a skalkami, hustá síť komu­nikací.

Upozornění

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v prudkých svazích a při překoná­vání vodních toků.

 

V prostoru závodu je několik nových pasek a oplocenek, které nebudou v mapě dokresleny (nenacházejí se v bezprostřední blízkosti kontrol a nemají pro závodníka rozhodující význam při realizaci postupů). Mapy se zákresem těchto změn budou vyvěšeny v předstartovních koridorech.

 

Pozor!!! Všechny kategorie při závodě překonávají silnici. Tratě žá­kovských kategorií jsou soustředěny na přeběh v jednom místě, kde bude dopravu zpomalovat pověřená osoba.

 

Kategorie HDR – závodníci startují libovolně, nejdéle však do času 70, na startu razí startovní kontrolu.

 

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí !!!

 

 

 

Popisy kontrol

Formou samoobsluhy v centru závodu.

 

 

 

 

Způsob ražení

Elektronický razící systém SPORTIdent – nezapomeňte si vyčíst čip!

 

Čas. limit

150 minut pro všechny kategorie.

 

 

 

 

Občerstvení

Po doběhu v centru závodu, kategorie D21C, H18, H35 a H21C na kont­role č. 123, vyznačeno v piktogramech. V centru závodu bude též stánek s běžným sortimentem občerstvení (párky, pivo, limo, sušenky, ...), od 11 hod bude otevřena chata – možno využít občerstvení uvnitř.

Vyhláš. výsledků

Žákovské kategorie a kategorie H21C, D21C v 13.00 – 13:30 hod.

 

Předpis

Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina

 

Protesty

U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč

 

 

 

Funkcionáři:

Ředitel:

Jaroslav Matras

 

 

 

 

 

Hlavní rozhodčí:

Michal Kuban, R3

 

 

 

 

 

Stavba tratí:

Jan Krejsa, R3

 

 

 

 

Jury:

Hrstková Dana (JHB)

 

 

 

 

 

 

Kratochvíl Martin (SJI)

 

 

 

 

 

 

Šťastný Karel (CTB)

 

 

 

 

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obchrast.com

 


...