DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2006

Datum:                       11.11.2006

Pořadatel:                  SK Chrast (CHT)

Kategorie:                  I. – cca 21 km

                                    II. – cca 13 km

                                    III. – cca 8 km

                                    IV. – cca 4 km

Shromaždiště:            Skála (hostinec pana Bačkovského)

Prezentace:                10:00 – 11:00 na shromaždišti

Vklady:                      startovné 30 Kč, Guláš 50 Kč (pouze když si objednáte předem)

Start:                          hromadný 00 = 12:00

Pozor!! - Kategorie  I., II. startují na Košumberku, tzn. odjezd autobusu SK Chrast ze Skály bude asi v 11:30

                                   Kategorie III., IV. startuje od hostince pana Bačkovského

Cíl:                              v hostinci pro všechny kategorie

Přihlášky:                   do 4.11.2006, na email: kubanm@seznam.cz,

                                   v krajní nouzi mobil 605 825 449

přihlášky ve formátu: reg. číslo (ročník u nereg.), kategorie, příjmení a jméno, guláš (ano/ne), (kategorie I. Číslo SI čipu)

Závodníci CHT mají možnost přihlásit se přes přihlašovací systém jako na ostatní závody!

Stavba tratí:               Platón, Charlie, Michal

 

S přihlašováním neváhejte a dodržujte výše uvedený termín, neboť je třeba připravit dostatečný počet map. Při přihlášení na místě riskujete, že se na vás mapa nedostane..  

 

Mapa:                         Mezihoří 1:15 000, Košumberk 1:15 000

Způsob ražení:           mechanické, klasické papírové průkazky

Pro kategorii I. je možné využít tzv. údolní prémii tzn. dvě kontroly, každá na jiném kopci, nejrychlejší postup mezi kontrolami vyhrává prémii. Nutno vzít  s sebou SI čip.

 

Občerstvení:              v hostinci pana Bačkovského (pivo,limo,ostatní nápoje,základní sortiment pochutin a sušenek, možno objednat guláš (předpokládaná cena 50 Kč) - uveďte též v přihlášce (bude se zamlouvat jen objednaný počet porcí, tedy pokud budete s objednávkou váhat a vznesete požadavek až v místě závodu, nemusí vám být vyhověno) 

 

Po skončení závodu následuje společné posezení až do večerních případně nočních hodin a večer je pojat jako důstojné zakončení závodní sezóny 2006. Možná bude i trochu kultury, připravujte, vymýšlejte vlastní iniciativa každého účastníka bude velice vítaná.... K tanci a poslechu zahraje reprodukovaná hudba (CD, MP3, kazety), k dispozici je též mikrofon. Očekáváme aktivní přístup každého účastníka ke kulturnímu programu a zasazení se o jeho realizaci. Vezměte s sebou dostatek dobré nálady, hodně nápadů a případně i nějaký hudební nástroj.... 

 

Informace: http://www.obchrast.com