P o k y n y

6. závodu žebříčku B – Čechy – krátká trať

závodu HSH rankingu s koeficientem 1,04

8. závodu jarního žebříčku Brněnské oblasti

závodu Českého poháru veteránů

 

Pořadatel                   Český svaz orientačního běhu

Tech. provedení        SK Chrast, oddíl orientačního běhu

Datum                       Sobota 11. 6. 2005

Centrum                    MILOVY - pláž u hotelu 9skal (prezentace, cíl, WC, mytí,

                                   občerstvení, vyhlášení výsledků, prostor pro oddílové stany).

Parkování                  auta – na více parkovištích v obci Milovy (parkovné 10 Kč), autobusy – vyloží závodníky na zastávce ČSAD v obci, cca 200 m od centra závodu a přejedou parkovat do 1,5 km vzdáleného parkoviště před obcí Blatiny (parkovné 30 Kč). Parkovací plochy jsou omezené, proto, prosím, dbejte důsledně  pokynů pořadatelů!!!

Prezentace                Sobota 9:00 - 11:00 hod. v centru závodu (autokemp Sněžné u hotelu 9skal)

Mapa                         MALINSKÁ SKÁLA - 1:10 000, E = 5 m, stav květen 2005, autor Petr Mareček

Terén                         Kopcovitější vysočinský terén již s horským charakterem dobré  průběžnosti. Na mnoha místech  balvanité proudy. Poměrně rozsáhlé skalnaté  partie a také pramenité oblasti s melior. rýhami, potoky a bažinkami. Terén  leží v nadmoř. výšce 600 - 817 m.

Start                          Intervalový, 00 = 12:00 hod, vzdálenost 1200 m, modrobílé fáborky (převýšení 15 m), WC na startu je zajištěno mobilními záchody TOI-TOI. Dbejte zvýšené opatrnosti, cesta na start vede částečně po frekventované silnici!

Popisy kontrol           K dispozici v centru závodu formou samoobsluhy.

Systém ražení           Elektronický systém ražení SPORTident. Cíl se razí na cílové čáře. V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených políček na mapě.

Předpokládané časy Podle SŘ soutěží ČSOB v OB.

Časový limit              100 minut pro všechny kategorie.

Odebírání map          Mapy se odebírají do 15:30 hod.

Vyhlášení vítězů       Pro kategorie H/D 14B, 16B, 18B, 20B, 21B, u veteránských kategorií budou vyhlášeni vítězové kategorií B a v kategoriích H/D 10N, 10C, 12C, 14C, HDR budou vyhlášeni první 3 závodníci.

Výsledky                   Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele: http://www.obchrast.com. V tištěné formě budou zaslány pouze oddílům, které si je objednaly v přihlášce.

Občerstvení              V cíli závodu. V centru bude stánek s jídlem a pitím. V rekreační oblasti je možné navštívit Mílovskou restauraci, hospodu za silnicí, penzion „Poslední míle“ a hotel 9skal.

Dětský koutek          Pořadatel zajišťuje dle zájmu hlídání malých dětí

Šatny                         Vlastní oddílové stany na travnaté pláži na shromaždišti.

WC                            V centru - mobilní záchody TOI-TOI a stávající WC v autokempu. Přísný zákaz znečišťování okolí!!

Mytí                          V rybníce v centru (zákaz používání saponátů), umývárna v autokempu

Protesty                     U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.

Jury                           Farář Václav (LPU), Konopáč Jiří  (TUR), Smutná Jana (VAM)

Vzdálenosti               Parkoviště - centrum závodu do 300 m

Centrum - start 1200 m !!
Centrum - cíl
0 m

Funkcionáři               Ředitel závodu: Jaroslav Matras
Hlavní rozhodčí: Tomáš Matras, R2

                                   Stavba tratí: Josef Vítek

Předpis                      Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Ubytování                  zajišťuje pořadatel nedělního závodu (PZR)

Upozornění                Upozorňujeme závodníky, aby přijeli s dostatečným časovým předstihem a včas odprezentovali!!! Je přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky u chat a na nově osázené lesní plochy. Přísný zákaz vstupu do závodního prostoru – les J od centra závodu a přilehlých parkovišť. Zákaz vstupu na sběrnou kontrolu. Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme závodníkům tejpování. Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu!!

Poděkování               Děkujeme majiteli autokempu Sněžné za poskytnutí zázemí závodu. Dále děkujeme majitelům lesa a přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely. Pochopitelně děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli nápomocni při uspořádání závodu.

Pořadatelé přejí závodníkům pěkný sportovní zážitek!