Pořadatel:     OB SK Chrast u Chrudimi (CHT)

Datum konání:  sobota 31. 7. 2004

Místo konání:   u Horeckého rybníka (2 km jižně od Chrasti, silnice III. třídy)

od Chacholic (1 km), od Horky (1,5 km)

Kategorie:                

I   (hlavní)                                II   (zkrácená)

- plavání           1 km                - plavání           0,5 km

- kolo              46,5 km           - kolo             18,6 km

- běh                12 km              - běh                6 km

Start:         v 9:30 hod.

Prezentace:  31. 7. 2003 od 8:00 do 9:00 hod na shromaždišti

Termín přihlášek:

                   závazně do 25.7. 2004

                        Adresa:  Tomáš Matras,

Chrašice 632, 538 51 Chrast

                        mobil:  604 483 897

                        email:  tomas.matras@worldonline.cz

·        pokud můžete, zasílejte přihlášky elektronickou poštou, nejlépe v TXT souboru – přihláška je přijatá  po obdržení REPLY

·        v přihlášce emailem uveďte: jméno a příjmení, ročník narození (popřípadě reg.číslo OB), kategorii. A nakonec uveďte kontakt pro zaslaní výsledků (kontaktní adresa, email, mobil)

·        k přihlášce posílané klasicky poštou využijte přiloženého formuláře

Vklady:          startovné 40.- Kč

po termínu přihlášek nebo při prezentaci na místě závodu 60,- Kč

Uhrazení částky:    výše uvedená částka se hradí hotově při prezentaci

Informace:    Tomáš Matras, Chrašice 632,

                        538 51 Chrast, mobil: 604 483 897

                        email: tomas.matras@worldonline.cz

Vyhlášení:     Vyhlášení vítězů bude provedeno ihned po skončení triatlonu.V každé kategorii budou vyhlášeny zvlášť ženy a muži.

 

Upozornění:            

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí !!

Závodí se za plného silničního provozu, nutno dodržovat vyhlášku!!

Závodníci jsou povinni používat ochranné cyklistické přilby !!

Důležité:       Počet závodníků omezen na cca 60 osob. V případě vyššího zájmu bude o účasti na závodě rozhodovat datum přihlášky.

 

Horecký triatlon na stránkách OB SK Chrast:

http://www.obchrast.com