Pokyny

 

závodu Českého poháru štafet a České ligy klubů (4.kolo) – Diadora cup (B) 2004 a veřejného závodu žákovských a veteránských štafet

 

Pořadatel                   

Český svaz orientačního běhu

Tech. provedení           

Oddíl OB SK Chrast

Datum                       

Neděle 23.5.2004

Centrum        

Louka za chatovou oblastí u obce Chacholice (3 km J od Chrasti u Chrudimě) – bude značeno – doporučujeme oddílové stany !!

Parkování           

auta – v centru závodu na poli, v případě nepříznivého počasí na silnici Chacholice - Horka (parkovné 10,- Kč), autobusy – parkují na 400 m vzdálené označené cestě (parkovné 20,- Kč). Dbejte důsledně  pokynů pořadatelů!!!

Prezentace    

22.5.2004 v centru závodu štafet (LPU) 9:30 – 10:30 hod a na shromaždišti 23.5.2004 od 8:00 – 9:00 hod.

Odevzdávání soupisek        

Možno vyplnit předem na internetu nebo soupisky štafet nutno odevzdat při prezentaci v sobotu (9:30 – 10:30 hod.), vyjímečně v neděli od 8:00 do 9:30 hod. Na soupisce je nutno uvést jméno, registrační číslo a číslo čipu.

Startovní čísla           

startovní čísla zůstávají závodníkům po sobotním závodě LPU stejná, po skončení závodu budou vybírána v cíli (štafety, které poběží pouze v neděli obdrží startovní čísla po odevzdání soupisky na prezentaci)

Start   

00 = 10:00 hod, ve vlnách

Startovní vlny            

00 – H21

10 – D21

20 – H18, H140

30 – D18, H105, H14

40 – D105, H165, D14, D140

Průběh závodu a způsob předávky            

Všichni závodníci probíhají diváckou kontrolou, po jejím oražení pokračují do závěrečné části tratě (cca 10 minut). Po naražení sběrné kontroly běží koridorem, kde nejprve odhazují mapu. Závodníci na 1. a 2. úseku běží v pravém koridoru, nejprve orazí cílovou jednotku a poté předávají dotekem štafetu. Odbíhající závodník na 2. a 3. úseku si samoobslužně odebírá mapu ve vyznačeném prostoru. Dobíhající závodník 3. úseku běží do cíle v levém koridoru a razí cílovou kontrolu. Ukázka předávky bude provedena v 9:45 hod.

Cíl                              

rozhoduje pořadí na cílové čáře

Mapa                  

ČERMÁKOVA SKÁLA - 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2004, autor: Jaroslav Matras, Josef Vítek, Pavel Vítek. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén 

Dobře průběžný, převážně jehličnatý les s množstvím cest, ve střední části údolí s potokem, prostorové detaily.

Popisy kontrol    

pouze na mapách

Systém ražení     

Elektronický systém ražení SPORTident. Cíl se razí na cílové čáře. V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených políček na mapě.

Předpokládané časy                    

Podle SŘ soutěží ČSOB v OB.

Časový limit       

štafety 240 minut pro všechny kategorie

Vyhlášení vítězů 

Předpokládá se v 13:30 hod, vyhlášení závodníci obdrží drobné věcné ceny a diplomy

Výsledky            

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele: http://www.obchrast.com/2004/cps/cps.htm Zúčastněným oddílům budou zaslány v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce nebo v adresáři ČSOB 2004. V tištěné formě budou zaslány pouze oddílům, které si je objednaly v přihlášce za cenu 30.-Kč.

Občerstvení        

V cíli závodu. V centru bude stánek s jídlem a pitím.

Šatny                  

Vlastní stany na louce shromaždiště.

WC                     

V centru - mobilní záchody TOI-TOI. Přísný zákaz znečišťování okolí!!

Mytí                    

U přistavené požární cisterny nebo v nedaleké řece (zákaz použití saponátů)

Protesty                

U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.

Jury                    

Členové jury budou určeni bezprostředně před závodem – bude zveřejněno vyvěšením na informační tabuli a vyhlášeno.

Vzdálenosti         

Parkoviště - centrum závodu 100 - 300 m

Centrum - cíl 0 m

Funkcionáři        

Ředitel závodu: Jaroslav Matras
Hlavní rozhodčí: Václav Farář - RI
Stavba tratí: Josef Vítek

Předpis               

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Ubytování               

ze soboty na neděli

Základní škola U Stadionu v Chrudimi – tělocvična. Ubytovna (lůžko) - sportovní hala Sokol Chrudim, TJ Sp. Slatiňany. Na základě objednávky v přihlášce budou u prezentace přiděleny ubytovací poukazy a plánek místa ubytování. Ubytovací zařízení budou otevřena od 16 hodin, v neděli je třeba ubytovací zařízení opustit do 9 hodin. Udržujte pořádek a klid!

 

Upozornění         

Doporučujeme využít prezentace před sobotním závodem LPU v Horním Bradle (odevzdat soupisky), v neděli vyřizovat jen nejnutnější záležitosti. Je přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky u chat a na nově osázené lesní plochy. Dbejte zvýšené pozornosti při přebíhání silnice III. třídy, platí pro všechny kategorie. Zákaz vstupu na sběrnou a diváckou kontrolu, zůstávejte pouze ve vyhraženém prostoru. Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu. Při postupu z divácké kontroly na závěrečnou část závodu a při postupu na sběrnou kontrolu se běží přes pole – přeběh v této části pole mají závodníci samozřejmě povolen!

Poděkování        

Děkujeme městu Chrast a zemědělskému družstvu Podlažice za podporu při pořádání závodu. Dále děkujeme majitelům lesa a přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely. Pochopitelně děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli nápomocni při uspořádání závodu.

Pořadatelé přejí závodníkům pěkný sportovní zážitek!